מדוע פינוי דירות בחינם

קודם כל זו מצווה! אדם נפטר מן העולם, ושמירה על ערך כלשהו לחפציו האישיים מכבדת אותו ואת משפחתו.

במיוחד אם חלק ניכר מן הציוד מועבר בסופו של דבר לצדקה – תנור נפט למשפחה נזקקת, בגדים במצב טוב לזוג זקנים ערירי, ריהוט למשפחה של עולים שאין ידה משגת לרהט את ביתם כראוי.

שנית, יש בכך היגיון רב מסיבה של מחזור – אין שום סיבה שחומר יאבד מן העולם וישאיר אחריו שובל של עשן מזהם במזבלה נידחת, כאשר אותו חומר שווה עדיין משהו עבור מישהו, ויכול לשמש אותו לפחות עוד שנים מספר. זהו ההיגיון האקולוגי או ה"ירוק" של מקצוע הפינוי.

מקצועיות צוותי הפינוי שלנו

ואכן זהו מקצוע - אנו בצוות שטיבל גאים במקצוענות שלנו – הן מהבחינה הטכנית, יכולת מציאת פתרונות לכל מצב ולכל תכולה שמחפשת לה מוצא, הן מן הבחינה האנושית – היכולת להתמודד עם אנשים שקרוביהם אבדו מן העולם, שברגע אחד הם מוצאים עצמם מוותרים על רכוש שנאגר במשך שנים רבות ומוסרים אותו לזר...